Veel Gestelde vragen Relaties Bij wijziging voorwaarden naar ASR

Veel gestelde vragen relaties omtrent conversie naar ASR volmachtpolissen

ALGEMEEN

De laatste jaren is er veel veranderd op het gebied van verzekeringen. Dekkingen zijn beter geworden en het is makkelijker een verzekering op te zeggen. Ook zijn er meer regels gekomen om u als consument te beschermen. Uw oude voorwaarden hadden al die aanpassingen (nog) niet, vandaar dat u nieuwe polisbladen en voorwaarden ontvangt.

Nee, u kunt uw oude polisvoorwaarden niet houden. Wij zijn verplicht de wet- en regelgeving voor verzekeringen te volgen. Uw oude polisvoorwaarden voldoen hier niet altijd meer aan. De laatste wet- en regelgeving is wel in uw voordeel. Verzekeringen zijn duidelijker, begrijpelijker en vaak uitgebreider geworden.

Ja, maar daar zijn wel wettelijke regels voor. Wij zijn verplicht u een brief te sturen waarin we uitleggen waarom we uw polisvoorwaarden vervangen. Ook moeten we de veranderingen tussen uw oude en uw nieuwe verzekering uitleggen. Als er negatieve verschillen zijn, moeten wij u dat laten weten. En wij dienen u te informeren dat het een voorstel is, dat u niet hoeft te accepteren.

Wij denken dat u er goed aan doet om eerst advies te vragen aan uw adviseur. Uw adviseur kan u uitleggen of de nieuwe polisvoorwaarden bij u passen. Kiest u ervoor om de nieuwe polisvoorwaarden niet te nemen? Laat ons dit dan schriftelijk weten. Doe dat binnen 30 dagen na de wijzigingsdatum op uw polisblad. Overleg hierover met uw adviseur, want het is vervelend als u een periode niet verzekerd zou zijn.

Wij denken van wel. Natuurlijk is het zo dat een verzekering bij u moet passen. Lees daarom de veranderingen tussen uw oude en nieuwe polisvoorwaarden. Bent u nog niet overtuigd? Neem dan contact op met uw adviseur.

Ook de polisvoorwaarden van andere verzekeraars worden vernieuwd. Als u ook andere verzekeringen heeft bij ons, dan kunnen daarvan ook de polisvoorwaarden vernieuwd worden.

U kunt uw schade doorgeven via de mail info@slimmverzekerd.nl of aan uw adviseur

Met het Particulier Pakket stelt u samen met uw adviseur uw verzekeringspakket samen. Het bijzondere is dat u verzekeringen van meerdere maatschappijen kunt samenbrengen in het Particulier Pakket. U krijgt korting, afhankelijk van het aantal rubrieken met daarin verschillende verzekeringen.

Voor elke extra rubriek in het Particulier Pakket waarin u een verzekering afsluit, krijgt u 2% korting op de totale premie. Uw pakketkorting kan oplopen tot 10% als u in 6 rubrieken een verzekering heeft.

Er kunnen twee redenen zijn waarom het verzekerde bedrag van uw inboedel is veranderd. Het kan zijn dat uw verzekerde bedrag is geïndexeerd. In dat geval is het verzekerde bedrag een klein beetje hoger geworden.

Een andere reden kan zijn dat uw verzekerde bedrag opnieuw vastgesteld is. Daarvoor zijn dan algemene gegevens gebruikt waarmee gemiddelden zijn berekend. De werkelijke waarde van uw inboedel kan anders zijn. Voor uw verzekering maakt dat niet uit, omdat u in dit geval garantie tegen onderverzekering heeft gekregen. Dat betekent dat u nooit te laag verzekerd bent. Ook niet als wij meer moeten uitkeren dan het bedrag waarvoor u verzekerd bent. Dan keren wij toch het hogere bedrag uit.

Als u de verzekerde bedragen wilt verhogen, kunt u een aanvullende dekking afsluiten. Neem hiervoor contact op met uw adviseur.

Om uw inboedel aanvullend ook buitenshuis te verzekeren, neemt u contact op met uw adviseur.

Er kunnen twee redenen zijn waarom het verzekerde bedrag van uw woonhuis is veranderd. Het kan zijn dat uw verzekerde bedrag is geïndexeerd. In dat geval is het verzekerde bedrag een klein beetje hoger geworden.

Een andere reden kan zijn dat uw verzekerde bedrag opnieuw is vastgesteld. Daarvoor zijn dan algemene gegevens gebruikt waarmee gemiddelden zijn berekend. De werkelijke herbouwwaarde van uw woonhuis kan anders zijn. Voor uw verzekering maakt dat niet uit, omdat u garantie tegen onderverzekering heeft. Dat betekent dat u nooit te laag verzekerd bent. Ook niet als wij meer moeten uitkeren dan het bedrag waarvoor u verzekerd bent. Dan keren wij toch het hogere bedrag uit.

In de rechtspraak worden bij letsel tegenwoordig hogere schadevergoedingen toegekend. Het zou ongewenst zijn als uw verzekerde som niet hoog genoeg is om zo’n schadevergoeding te kunnen uitkeren. Het overige deel zou dan voor uw rekening zijn. Om die reden hanteren verzekeraars op dit moment een minimum verzekerde som van € 1.000.000,-. Had u een hoger verzekerd bedrag? Dan is het minimum verzekerd bedrag € 2.500.000,-.

Inhoud wissel

De WA-verzekering van uw auto is een wettelijk verplichte verzekering. Ook de bedragen waarvoor u verzekerd bent, worden door de overheid bepaald. De bedragen zijn door de overheid verhoogd en wij hebben om die reden uw verzekerde bedragen aangepast.

Uw nieuwe voorwaarden hebben een andere B/M-ladder. Daarom is uw B/M-trede opnieuw vastgesteld. De korting bij de nieuwe trede staat op uw polisblad. De korting wordt altijd naar boven toe afgerond. Uiteraard kan in geval van schade ook de korting aangepast worden. De Zuivere schadevrije jaren worden 1 op 1 overgenomen.

Om de verzekerde bedragen van uw ongevallenverzekering te verhogen, neemt u contact op met uw adviseur.

Om de dekking op uw rechtsbijstandverzekering aan te passen, neemt u contact op met uw adviseur.

Om de dekking op uw verzekering aan te passen, neemt u contact op met uw adviseur.

Bij uw verzekering ontbrak de informatie of uw kinderen wel of niet meeverzekerd moesten worden. We hebben daarom gekeken naar de verzekerde personen op een andere verzekering van u. Op die verzekering staat dat u een gezin heeft of samenwonend bent. Om te voorkomen dat uw kinderen niet zijn meeverzekerd terwijl dat wel de bedoeling was, is in de omschrijving ‘ met kinderen’ toegevoegd. Dit heeft geen invloed op de hoogte van de premie. Heeft u geen kinderen of hoeven die niet meeverzekerd te worden? Dan passen we uw verzekering(en) graag voor u aan.

De WA-verzekering van uw oldtimer is een wettelijk verplichte verzekering. Ook de bedragen waarvoor u verzekerd bent, worden door de overheid bepaald. De bedragen zijn door de overheid verhoogd en wij hebben om die reden uw verzekerde bedragen aangepast.

Om uw eigen risico aan te passen, neemt u contact op met uw adviseur.

De WA-verzekering van uw motor is een wettelijk verplichte verzekering. Ook de bedragen waarvoor u verzekerd bent, worden door de overheid bepaald. De bedragen zijn door de overheid verhoogd en wij hebben om

Uw nieuwe voorwaarden hebben een andere B/M-ladder. Daarom is uw B/M-trede opnieuw vastgesteld. De korting bij de nieuwe trede staat op uw polisblad. Wij ronden de bestaande korting naar boven af. Uiteraard wordt bij schade de korting ook eventueel aangepast. Zuivere schadevrije jaren worden 1 op 1 overgenomen.

Algemeen:

Indien u nog verdere vragen heeft, dan kunt u die uiteraard stellen via ons mailadres info@slimmverzekerd.nl

Tevens verwijzen wij u voor meer informatie omtrent condities en voorwaarden naar:

De voorwaarden:

https://slimmverzekerd.nl/slimm-verzekerd-b-v/visie-missie/polisvoorwaarden/

of  de verzekeringskaarten:

https://slimmverzekerd.nl/verzekeringskaarten/

 

Tevens verwijzen wij u voor meer informatie omtrent condities en voorwaarden naar:

De voorwaarden van ASR:

https://slimmverzekerd.nl/slimm-verzekerd-b-v/visie-missie/polisvoorwaarden/

of  de verzekeringskaarten van ASR:

https://slimmverzekerd.nl/verzekeringskaarten/

Wij hebben de nieuwe standaardclausules op de polis geplaatst. Individuele clausules en polis teksten zijn geschoond. Heb je vragen over een individuele polis? Bel dan met onze Acceptatieafdeling 040 – 3046478.

Iedere keer als wij een maatschappij gaan omzetten, plaatsen wij hier de belangrijkste dekkingskenmerken en eventueel de verschillen met de meest komende oudere voorwaarden. Deze zijn uiteraard ook beschikbaar via de website van Slimm Verzekerd.