Beloning

Samenwerking Qualiora Groep B.V. en Slimm Verzekerd B.V.

 

Qualiora Groep B.V. werkt geregeld samen met gevolmachtigd agent Slimm Verzekerd B.V.
Slimm Verzekerd B.V. 100% dochter van Qualiora Groep B.V. beschikt over volmachten van een aantal verzekeraars in de markt.

Qualiora Groep schakelt Slimm Verzekerd B.V. vooral in bij de verzekering van veelvoorkomende risico’s. Slimm Verzekerd B.V. werkt met een ruime groep speciaal geselecteerde verzekeraars. Dit betekent dat u als klant kunt rekenen op:

  • prijsvoordeel doordat niet over elk risico afzonderlijk hoeft te worden onderhandeld met verzekeringsmaatschappijen;
  • een snel en efficiënt proces doordat per risicogroep vaste voorwaarden en premies zijn overeengekomen;
  • maatwerk door betere, op de risicogroep toegesneden polisvoorwaarden en premie;
  • goede schadebehandeling door de samenwerking tussen Slimm Verzekerd en Qualiora Groep


Ongebonden selectieve bemiddeling
De samenwerking tussen Qualiora Groep en Slimm Verzekerd BV behoort tot de categorie ‘ongebonden selectieve bemiddeling’. Dit wil zeggen: de assurantietussenpersoon is niet gebonden aan de gevolmachtigd agent en kan naar eigen keuze een andere verzekeraar benaderen. De bemiddeling is wel selectief: de assurantietussenpersoon plaatst het risico namelijk via de gevolmachtigd agent bij een vooraf geselecteerde groep verzekeraars.

 

Transparantie in kosten en belonen

  • Voor de werkzaamheden als gevolmachtigd agent ontvangt Slimm Verzekerd BV een vergoeding van de verzekeringsmaatschappijen (tekencommissie).
  • Qualiora Groep B.V. ontvangt van Slimm Verzekerd BV geen andere of hogere beloning voor de bemiddeling dan wordt ontvangen van verzekeringsmaatschappijen.
  • Qualiora Groep B.V. ontvangt ook geen beloning voor een goed schadeverloop, net zo min als Slimm Verzekerd B.V. een dergelijke beloning ontvangt.

Het voordeel van de samenwerking met Slimm Verzekerd B.V. ligt voor Qualiora Groep B.V. besloten in de mogelijkheid een goede dekking te bieden tegen scherpe kosten in een efficiënt proces.

Wilt u meer weten over hoe uw eigen verzekering tot stand is gekomen? Raadpleegt u hiervoor de website van Qualiora Groep B.V.  www.qualioragroep.nl en/of Slimm Verzekerd B.V. www.slimmverzekerd.nl

 

Of vraag uw adviseur om een toelichting.

Slimm Verzekerd B.V. staat als aangesloten instelling bij het Centraal Volmacht Bedrijf B.V.  ingeschreven bij de AFM (www.afm.nl) onder nummer 12044556.

 

Bezoekadres                               Postadres
De Run 4413                               Postbus 40
5503 LS Veldhoven                    5580 AA Waalre
Tel. 040 – 8481934