Gedragscodes

Wij hechten veel waarde aan een integere bedrijfsvoering. Binnen de verzekeringsbranche zijn initiatieven genomen om de integriteit in de bedrijfsvoering te bewaken. Slimm Verzekerd B.V. staat achter het volmachtprotocol en de gedragscode NVGA 2012

Gedragscode NVGA

Protocol Volmacht

Conflicterende situaties