Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Slimm Verzekerd B.V.

Vanzelfsprekend streven wij ernaar om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Het kan echter
voor komen dat u niet tevreden bent over bijvoorbeeld onze diensten of dienstverlening. In dat geval
vernemen wij dat graag van u. Wij stellen alles in het werk om uw klacht goed af te handelen.

Vraag het eerst uw adviseur

Bespreek de klacht eerst met uw adviseur. De aangesloten adviseur behartigt uw belangen en is ten alle tijden uw eerste aanspreekpunt. Vaak kan uw adviseur het probleem snel voor u oplossen.

Niet tevreden?
Laat het ons dan weten. 

Uw klacht schriftelijk indienen

Komt u er met uw adviseur niet uit, dan kunt u de klacht aan ons voorleggen. In eerste instantie
proberen wij om samen met u tot een oplossing te komen. Mocht u het uiteindelijk niet eens zijn met de behandeling van uw klacht door onze medewerker(s), dan kunt u zich binnen 30 kalenderdagen na dagtekening van de voorgestelde oplossing schriftelijk richten tot de directie. De directie streeft ernaar om binnen 14 dagen haar definitieve standpunt aan u mee te delen. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat nader onderzoek nodig is, dan zullen wij dat eveneens binnen 14 dagen aan u laten weten.

Uw schriftelijke klacht kunt u sturen naar:
Slimm Verzekerd B.V.
T.a.v. de directie
Postbus 40
5580 AA Waalre

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Indien u het niet eens bent met het definitieve standpunt van de directie, kunt u zich wenden tot het
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD is het onafhankelijke loket voor het
beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. U kunt bij deze instantie binnen drie maanden na dagtekening van de brief van de directie een klacht indienen. Op www.kifid.nl vindt u meer informatie over de voorwaarden voor het indienen van een klacht. Vanzelfsprekend kunt u zich ook altijd wenden tot de burgerlijke rechter.

Vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 040-6478 en/of e-mail info@slimmverzekerd.nl